Въведете референтния номер от листовката или UDI (единен идентификатор на изделието) кода на продукта, посочен на етикета на кутията, както е показано на тази страница. Щракнете върху RECHERCHER (ТЪРСЕНЕ)

Добре дошли в уеб сайта за електронни листовки (eIFU). Този уеб сайт Ви дава възможност да изтеглите листовката за употреба на Вашия продукт, като се позовете на долния параграф.