Zadajte referenčné označenie uvedené v návode alebo zadajte kód výrobku UDI, ktorý sa nachádza na štítku škatule tak, ako je to uvedené oproti. Kliknite na VYHĽADÁVAŤ

Vitajte na lokalite s elektronickými návodmi (eIFU). Z tejto lokality si môžete stiahnuť návod na použitie vášho výrobku podľa postupu uvedeného v nasledujúcom odseku.