Εισαγάγετε τον αριθμό αναφοράς που υπάρχει στο εγχειρίδιο ή τον κωδικό UDI του προϊόντος που υπάρχει στην ετικέτα της συσκευασίας, όπως φαίνεται παρακάτω. Κάντε κλικ στην ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα με τα ηλεκτρονικά εγχειρίδια χρήσης (EIFU). Αυτή η ιστοσελίδα σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος σας. Για οδηγίες ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο.