Wprowadź numer instrukcji lub kod UDI produktu znajdujący się na etykiecie opakowania, tak jak przedstawiono obok. Kliknij WYSZUKAJ

Witamy na stronie elektronicznych instrukcji obsługi (eIFU). Niniejsza strona umożliwia pobranie instrukcji obsługi produktu, zgodnie z poniższym akapitem.