Unesite referencu navedenu u uputama ili kôd za jedinstvenu identifikaciju proizvoda (UDI kôd) koji je naveden na deklaraciji na kutiji, kako je ovdje prikazano. Kliknite na TRAŽI

Dobro došli na stranicu elektroničkih uputa (eIFU) Na ovoj stranici možete preuzeti upute za uporabu svog proizvoda upućivanjem na poglavlje u nastavku.